Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom bolaget. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till organisationen skyddat ska kunna rapportera om missförhållanden i någon av våra verksamheter. Det innebär att Helsingborg Arena och Scen AB inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

Mer information hittar du i våra riktlinjer(PDF).

Vill du anmäla ett visselblåsarärende gör du det här: Helsingborg Arena & Scen AB – CRD Protection.