Ekonomiskt tapp men publiken är tillbaka

Att summera 2023 på annat sätt än ett tufft år är svårt. En skenande inflation, med bland annat ökade lokal-, lönekostnader och allmänna prisökningar, samtidigt som vi fortsatt tampas med efterdyningarna av de förändrade förutsättningarna från pandemin, har gjort att vi fått anstränga oss maximalt för att få ekonomin i balans.

Glädjande nog har publiken börjat hitta tillbaka till våra verksamheter och som helhet når vi ungefär lika många besökare som innan pandemin (2019). Trots det, och framför allt kopplat till kostnadsökningarna, når vi inte de ekonomiska förväntningarna. Resultatet för 2023 uppgår till – 2,4 miljoner kronor. Att bolaget redovisar ett negativt resultat har aldrig hänt sedan det bildades 2015. Det innebär att vi fortsatt har en stabil finansiell ställning och att vi kan hantera årets negativa resultat utan att väsentligen behöva ändra fastställda planer och strategier. Det är ett exempel på att bolagets storlek är en styrka i svåra tider!

För egen del är det inte utan att det känns lite vemodigt att det är min sista årsredovisning för Helsingborg Arena och Scen då jag avslutar min tjänst 24 maj. Att försöka sammanfatta alla minnen och upplevelser under mina år i bolaget är svårt. Men min absoluta övertygelse om hur viktiga våra verksamheter är för människors liv och samhället i stort kommer inte förändras även om jag nu ger mig ut på nya utmaningar. Att vi varje dag lyckas skapa detta värde utifrån de knappa resurser vi har är det som har gjort att jag känt en stolthet varje dag jag har gått till jobbet under de här åren. Tack för att ni alla har bidragit till detta!

/Alexander Carlsson, ekonomichef och vice vd