Ett tydligt och återkommande vårtecken – lönerevisionen!

Vi är mitt i lönerevisionen och lönesamtal mellan chef och medarbetare har nyligen ägt rum i alla våra verksamheter. Lönesamtalet är en del av den medarbetardialog som sker årligen mellan dig och din chef, där förutom lönesamtal också utvecklingssamtal, utvecklingsplan och lönesättande samtal ingår. I lönesamtalet blickar ni tillbaka på din prestation under det senaste året. Efter det lämnar alla chefer in förslag på ny lön utifrån prestation och de givna ramar som finns.

Vad sker härnäst?
Inom kort kommer du få besked om din nya lön genom ett lönesättande samtal, men först är det förhandlingar med fackförbunden. Din nya lön kommer i lönekuvertet från och med utbetalningen 25 april.

/HR-avdelningen