Adventures of Harriharri – Episode III – Harold Hejazi – Bibu 2024
17 maj

Adventures of Harriharri – Episode III – Harold Hejazi – Bibu 2024

Datum
17 maj 18:00
Plats
Helsingborgs Konserthus Helsingborg

Denna videospel-föreställning berättar om Harriharris liv och leverne i det virtuella Helsingfors. Harriharri är en nykomling som anländer med stora förhoppningar om att välkomnas in i kulturen. Trots sina uppriktiga ansträngningar stöter han på ständiga hinder i sin strävan att integreras i det finska samhället.

Spelet framförs live i ett interaktivt biografformat och berättas genom rap och sång. I denna multiplayer-upplevelse påverkar publikens beslut berättelsen – vilket gör varje föreställning unik. Följ med Harriharri på ett hyperpoppigt fantasyäventyr där han kämpar mot byråkratier och systematiska krafter som skapar social exkludering!
Denna föreställning producerades ursprungligen av Stage for Contemporary Performance och stöddes av Centret för konstfrämjande i Finland.

Varning: Denna föreställning utforskar frågor om ras och invandring och använder starkt eller grovt språk som kan uppfattas som stötande av vissa tittare. De visuella bilderna på skärmen innehåller blinkande ljus och färger som kan utlösa kramper.

Från 12 till 18 år

Credits
Skapare och artist: Harold Hejazi
Spelutvecklare: magu & Rolands Tiss
Kompositör och ljuddesigner: Eliel Tammiharju
Videotekniker: Jokke Heikkilä

ENG
This video game performance chronicles the life and times of Harriharri living in virtual Helsinki. Harriharri is a newcomer who arrives with high hopes of being welcomed into the culture. Despite his sincere efforts, he faces continuous obstacles in pursuit of integrating into Finnish society.

The game is performed live in an interactive-cinema format and narrated through rap and song. In this multiplayer experience, the audience’s decisions influence the narrative – making each performance unique. Join Harriharri on a hyperpop fantasy adventure as he battles bureaucracies and systemic forces of social exclusion!

This performance was originally produced by Stage for Contemporary Performance and supported by Arts Promotion Centre Finland.

Content Warning: This performance explores issues of race and immigration and uses strong or coarse language that may be considered offensive to some viewers. The on-screen visuals include flashing lights and colours that may trigger seizures.

From 12 to 18 years

Credits
Creator and Performer: Harold Hejazi
Game Developers: magu & Rolands Tiss
Composer and Sound Designer: Eliel Tammiharju
Video Technician: Jokke Heikkilä

 • Helsingborgs Konserthus
 • Roskildegatan 1
 • 25221
 • Helsingborg
 • Boka här
 • Biljettsläpp: 5 april 2024, 10:00
 • Återstående biljetter: 33
 • Biljettyper
 • Barn/Ungdom 0-20 år
 • Sittande
 • Minimipris: Gratis
 • Maximipris: Gratis
 • Ordinarie
 • Sittande
 • Minimipris: 175 kr
 • Maximipris: 175 kr
 • Prisintervall
 • Maximipris för sittande: 175 kr
 • 17 maj 2024, 18:00 - 19:00
 • 18 maj 2024, 11:00 - 12:00
 • 18 maj 2024, 13:00 - 14:00